Yaşayan Deneklerde TSSB Tespiti için Yeni ABD Patenti

"Beyinde GluA1'i Saptamak ve GluA1 Aracılı PTSD'nin Varlığını Tanımlamak için Bileşimler ve Yöntemler" başlıklı patent, PTSD'yi teşhis etmenin yanı sıra böyle bir teşhisin ardından PTSD'yi tedavi etmeye yönelik yeni bileşimlere ve yöntemlere yöneliktir.              

"Bu patentle korunan bileşik, Neurovation Labs'in TSSB'nin objektif teşhisini sağlamak ve TSSB ve diğer zihinsel sağlık bozukluklarının altında yatan mekanizmaları daha iyi değerlendirmek için geliştirdiği bir dizi sınıftan biridir. Patentin kapsadığı bu bileşikler ve ilgili yöntemler, akıl sağlığına ve beyin aracılı bozuklukları görselleştirmeye yönelik yeni, hedefli bir yaklaşımı temsil ediyor” dedi. .

Bu patent yalnızca Neurovation Labs'e aittir ve şirketin araştırma ve geliştirmesinden kaynaklanan daha geniş bir fikri mülkiyet portföyünün ilk yayınıdır.

Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır
Bu yazı için etiket yok.