Uykusuzluk Olan Yetişkinlerde Gece Belirtileri ve Gündüz İşlevleri Üzerine Yeni Rapor

Tarafından yazılmıştır editör

Idorsia Pharmaceuticals, US Inc. bugün The Lancet Neurology'de "Uykusuzluk bozukluğu olan hastalarda daridorexant'ın güvenliği ve etkinliği: iki çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, faz 3 çalışmanın sonuçları"nın yayınlandığını duyurdu.

Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır

Daridorexant 25 mg ve 50 mg uyku sonuçlarını iyileştirdi ve daridorexant 50 mg ayrıca uykusuzluk bozukluğu olan kişilerde uygun bir güvenlik profili ile gündüz işleyişini iyileştirdi. İstenmeyen olayların genel insidansı, uykusuzluk çeken yetişkinler ve yaşlı yetişkinlerdeki (65 yaş ve üstü) tedavi grupları arasında karşılaştırılabilir düzeydeydi. Bildirildiği gibi, daridorexant 50 mg, uyku başlangıcı ve bakımının birincil son noktalarında ve ayrıca toplam uyku süresi ve gündüz uykululuğunun ikincil son noktalarında istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler göstermiştir.

Daha da önemlisi, denemeler, üç farklı alanı (uyarı/biliş, ruh hali ve uyku hali) içeren, hasta tarafından bildirilen doğrulanmış bir sonuç aracı kullanarak, uykusuzluk tedavisinin gündüz işleyişi üzerindeki etkisini araştıran ilk kişilerdi. İki denemeden birinde değerlendirilen Daridorexant 50 mg, yüksek düzeyde tutarlılık ile tüm gündüz işlev alanlarında başlangıca kıyasla iyileşmeler göstermiştir.

Stanford Üniversitesi'nde Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Profesörü ve baş yazar olan Emmanuel Mignot, şu yorumu yaptı:

"Uykusuzluk çeken insanlar genellikle gündüz işlevlerinde bozulma olduğundan şikayet ederler. Bu, uykusuzluğun tedavisinde genellikle göz ardı edilen önemli bir sorundur ve aslında birçok uykuyu teşvik eden ilaç, kalıcı etkileri olduğunda gündüz işleyişini bozabilir. Bu programda, daridorexant'ın sadece uyku indüksiyonu, idamesi ve hasta tarafından bildirilen uyku miktarı ve kalitesi üzerindeki etkinliğini değil, aynı zamanda 50 mg dozunda, özellikle uykululuk alanında, yeni bir ölçümle ölçülen, gündüz işleyişinde etkinliğini gördük. ölçek, IDSIQ. Daridorexant 50 mg grubundaki katılımcılar, ruh hali, uyanıklık/biliş ve uykululuğu değerlendiren bu yeni geliştirilmiş ve doğrulanmış araçla değerlendirildiği üzere, gündüz işleyişinin birçok yönünde iyileşmeler bildirdiler. Uykusuzluğun nihayet yalnızca bir gece sorunu olarak değil, gündüz ıstırabının bir nedeni olarak görüldüğünü görmek heyecan verici."

Etkinlik ve Güvenlik Sonuçları

Daridorexant 50 mg, plaseboya kıyasla birinci ve üçüncü aylarda uyku başlangıcını, uykuyu sürdürmeyi ve kişinin bildirdiği toplam uyku süresini önemli ölçüde iyileştirdi. En büyük etki, en yüksek doz (50 mg) ile gözlenirken, bunu 25 mg takip ederken, 10 mg dozun önemli bir etkisi olmadı. Tüm tedavi gruplarında, benzodiazepin reseptör agonistleri ile bildirilen bulguların aksine, uyku evrelerinin oranları korunmuştur.

Denemelerin ana odak noktası, Uykusuzluk Gündüz Belirtileri ve Etkileri Anketi (IDSIQ) tarafından değerlendirildiği üzere, uykusuzluk hastalarında daridorexant'ın gündüz işleyişi üzerindeki etkisini değerlendirmekti. IDSIQ, uykusuzluğu olan hastalarda gündüz işleyişini ölçmek için hasta girdisi de dahil olmak üzere FDA yönergelerine göre özel olarak geliştirilmiş, onaylanmış, hasta tarafından bildirilen bir sonuç aracıdır. IDSIQ'nun uykululuk alanı puanı, hem önemli çalışmalarda hem de çokluk için kontrolü içeren plaseboyla karşılaştırmalarda önemli bir ikincil son nokta olarak değerlendirildi. Daridorexant 50 mg, birinci ay ve 3. ayda gündüz uykululuğunda yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gösterdi. Daridorexant 25 mg ayrıca ek IDSIQ alanı puanlarını (uyarı/biliş alanı, ruh hali alanı) ve toplam puanı (p-değerleri < 50'e karşı çokluk için ayarlanmamış plaseboya karşı) iyileştirdi. Daridorexant 0.0005 mg ile gündüz işleyişindeki gelişmeler, çalışmanın üç ayı boyunca aşamalı olarak arttı.

Advers olayların genel insidansı, tedavi grupları arasında karşılaştırılabilirdi. Katılımcıların %5'inden fazlasında meydana gelen yan etkiler nazofarenjit ve baş ağrısıdır. Doz aralığı boyunca somnolans ve düşmeler dahil olmak üzere advers olaylarda doza bağlı artışlar olmamıştır. Ayrıca, tedavinin aniden kesilmesi üzerine hiçbir bağımlılık, uykusuzluk geri tepmesi veya yoksunluk etkisi gözlenmedi. Tedavi grupları arasında, tedavinin kesilmesine yol açan yan etkiler, daridorexant'a göre plasebo ile sayısal olarak daha sıktı.

Martine Clozel, MD ve Idorsia'nın Baş Bilimsel Görevlisi şunları söyledi:

"The Lancet Neurology'de yayınlanan bu veriler, daridorexant geliştirme programında üretilen kanıtların derinliğini ve sonuçları açıkladığını düşündüğüm ilacın özelliklerini vurgulamaktadır. İlaç, artık sabah uykululuğunu önlerken optimal etkili dozlarda uyku başlangıcı ve bakımı için etkinliğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu profil, her iki oreksin reseptörünün eşit blokajı ile birlikte - ki bu, uykusuzluğun karakteristik kronik sempatik hiperaktivitesinin inhibisyonuna yol açabilir - 50 mg daridorexant ile gündüz işleyişinde gördüğümüz iyileşmeyi açıklayabilir."

Uykusuzlukta Daridorexant

Uykusuzluk bozukluğu, uykuyu başlatma veya sürdürmede güçlüklerle karakterizedir ve gündüz işlevselliğinde sıkıntı veya bozulma ile ilişkilidir. Uykusuzluk çeken kişiler, yorgunluk ve azalan enerjiden duygudurum değişikliği ve bilişsel zorluklara kadar çok çeşitli gündüz şikayetleri bildirmektedir.

Uykusuzluk, aşırı aktif bir uyandırma sistemi ile ilişkilidir.

Yeni bir çift oreksin reseptör antagonisti olan Daridorexant, uykusuzluk tedavisi için Idorsia tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Daridorexant, orexin aktivitesini bloke ederek uykusuzluğun aşırı uyanıklık özelliğini hedefler. Daridorexant, her iki reseptöre rekabetçi bir şekilde bağlanarak oreksin sistemini spesifik olarak hedefler, böylece oreksin aktivitesini geri dönüşümlü olarak bloke eder.

Daridorexant, ABD'de QUVIVIQ™ ticari adı altında FDA onaylıdır ve Mayıs 2022'de ABD Uyuşturucu Uygulama İdaresi tarafından planlandıktan sonra kullanıma sunulacaktır.

Dostu, PDF ve E-postayı Yazdır

Yazar hakkında

editör

eTurboNew'in baş editörü Linda Hohnholz'dur. Honolulu, Hawaii'deki eTN HQ'da yaşıyor.

Leave a Comment